Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 065 EX 04081/11-710, Dražební vyhláška - elektronická dražba - okdrazby
Číslo jednací 065 EX 04081/11-710
Zodpovídá odbor správní
Původce Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p. 1294/2, 78701 Šumperk 1
Adresát Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p. 1294/2, 78701 Šumperk 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.08.2019
Vyvěšeno do 04.10.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.08.2019 11:00:35
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do