Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př na MK Pod Strání VM stavba BUILDINGcentrum MOK C4-5.5/90, chodník pro pěší, stanovení přecho
Číslo jednací DOP/80771/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.08.2019
Vyvěšeno do 29.08.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.08.2019 11:09:21
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do