Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ na MK VM Bezručova Sokolovská ZTP - parkovací místo stanovení místní úpravy provozu
Číslo jednací DOP/80622/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická 29, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.08.2019
Vyvěšeno do 29.08.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.08.2019 11:05:50
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do