Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 25 m2 z pozemku parc. č. 5678/1 k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/76856/2019-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.08.2019
Vyvěšeno do 19.11.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.08.2019 16:52:49
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do