Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 117EX 1750/17-37 DV,38 rozeslání DV
Číslo jednací 117EX 1750/17-37,38
Zodpovídá odbor správní
Původce Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č.p. 472, 39701 Písek 1
Adresát Pazderka Stanislav, JUDr. - soudní exekutor Pazderka Stanislav, V Portyči č.p. 472, 39701 Písek 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.08.2019
Vyvěšeno do 20.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.08.2019 08:51:04
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do