Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Projednání doplněného návrhu bezp.programu zařzení WIEGEL CZ žárové zinkování s.r.o.
Číslo jednací SPR/79553/2019-motyc
Zodpovídá odbor správní
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava, Jihlava
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 05.08.2019
Vyvěšeno do 05.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 05.08.2019 17:50:40
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do