Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty úřadu
Název Doporučení vodoprávním úřadům ze strany Povodí Moravy, s. p. - sucho
Číslo jednací ŽP/76574/2019-krivs
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 18.07.2019
Vyvěšeno do 01.10.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 18.07.2019 10:38:17
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do