Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plány
Název veřejné projednání Z1 ÚP Petráveč
Číslo jednací VÝST/74455/2019-svih
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.07.2019
Vyvěšeno do 29.08.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.07.2019 16:38:50
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do