Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části o výměře cca 80 m2 z pozemku parc. č. 9/1 k. ú. Hrbov u V. M.
Číslo jednací SMB/68304/2019-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.06.2019
Vyvěšeno do 10.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.06.2019 10:28:44
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do