Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1540/3 a parc. č. 1565/3 k. ú. Hrbov u V. M.
Číslo jednací SMB/68295/2019-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 17.06.2019
Vyvěšeno do 10.09.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 17.06.2019 10:27:51
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do