Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ přech uzavírka Třebíčská Vel Meziříčí stavba přeložky komunikace VHS stavby a.s. stanovení přecho
Číslo jednací DOP/61975/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 16.05.2019
Vyvěšeno do 03.06.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 16.05.2019 10:50:11
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do