Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název OPATROVNÍK - vyrozumění podezřelého - úřední deska
Číslo jednací DOP/61609/2019-hamac
Zodpovídá Oddělení dopravních přestupků
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.05.2019
Vyvěšeno do 31.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.05.2019 14:12:39
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do