Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 220 EX 3190/17-23-EP nemov.,153-Sdělení,226-Usn.nař.dražby nem.,228-Žádost
Číslo jednací
Zodpovídá odbor správní
Původce Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č.p. 245/10, 19000 Praha 9
Adresát Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor Suchánek Michal, Pod pekárnami č.p. 245/10, 19000 Praha 9
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.05.2019
Vyvěšeno do 16.07.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.05.2019 08:53:31
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do