Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ na MK V.Bíteš Hrnčířská Kostelní Lánice Tišnovská návrh místní úpravy provozu
Číslo jednací DOP/60806/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 14.05.2019
Vyvěšeno do 30.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 14.05.2019 10:46:39
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do