Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název ozn. prodloužení platnosti SP Křižanov
Číslo jednací ŽP/60946/2019-vrano
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 13.05.2019
Vyvěšeno do 29.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 13.05.2019 13:25:47
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do