Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Číslo jednací 885806/19/2900-11460-304013
Zodpovídá odbor správní
Původce Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č.p. 1455/2, 58601 Jihlava 1
Adresát Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého č.p. 1455/2, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 23.04.2019
Vyvěšeno do 29.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 23.04.2019 10:25:15
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do