Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE OPTICKÉ SÍTĚ
Číslo jednací VÝST/56080/2019-kríb
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.04.2019
Vyvěšeno do 02.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.04.2019 15:46:09
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do