Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př III/34824 podjezd pod D1 k.ú. Meziříčko provoz na SSZ STRABAG ZNAKOM stanovení přechodné úpra
Číslo jednací DOP/55752/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.04.2019
Vyvěšeno do 02.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.04.2019 11:20:29
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do