Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př uza III 34824 podjezd pod D1 Meziříčko stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/55688/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.04.2019
Vyvěšeno do 02.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.04.2019 11:21:11
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do