Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ na MK parkoviště u zimního stadionu Velké Meziříčí IP 13b stanovení místní úpravy provozu
Číslo jednací DOP/55264/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 12.04.2019
Vyvěšeno do 29.04.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 12.04.2019 08:46:40
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do