Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př uzavírka MK Třebíčská VM stanovení přechodné úpravy provozu
Číslo jednací DOP/54870/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 10.04.2019
Vyvěšeno do 26.04.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 10.04.2019 14:47:04
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do