Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Stavební řízení-oznámení o zahájení-jednání - Komunikace Tasov
Číslo jednací DOP/54437/2019-po
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická č.p. 1/29, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.04.2019
Vyvěšeno do 24.04.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.04.2019 15:02:52
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do