Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př II/602 a UK k.ú. Meziříčíko v rámci D1 Modernizace stanovení přech úpravy provozu
Číslo jednací DOP/54091/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 08.04.2019
Vyvěšeno do 24.04.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 08.04.2019 13:27:33
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do