Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název DV 139EX 16154/17-086
Číslo jednací 139 EX 16154/17-086
Zodpovídá odbor správní
Původce Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 78901 Zábřeh
Adresát Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 78901 Zábřeh
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.03.2019
Vyvěšeno do 10.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.03.2019 11:40:10
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do