Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 050 EX 1036/18-55-dr.vyhl.
Číslo jednací
Zodpovídá odbor správní
Původce Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor Molák Stanislav, Bělohradská č.p. 299, 58001 Havlíčkův Brod 1
Adresát Molák Stanislav, Mgr. - soudní exekutor Molák Stanislav, Bělohradská č.p. 299, 58001 Havlíčkův Brod 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 29.03.2019
Vyvěšeno do 10.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 29.03.2019 08:52:50
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do