Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc. č. 2259/2 a parc. č. 2259/1 k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/48007/2019-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 15.03.2019
Vyvěšeno do 14.05.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 15.03.2019 12:47:46
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do