Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 079 EX 00403/16-137, Usnesení o doročení dražebního jednání
Číslo jednací 079 EX 00403/16-137
Zodpovídá odbor správní
Původce Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1
Adresát Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-14 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-04-01 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-14 00:00:00.0 1970-01-01 10:40:18.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do