Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací ŽP/48287/2019-zako
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-13 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-04-12 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-13 00:00:00.0 1970-01-01 17:19:03.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do