Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Územní řízení-rozhodnutí o umístění
Číslo jednací VÝST/124921/2018-kríb
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická č.p. 29/1, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-13 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-28 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-13 00:00:00.0 1970-01-01 13:54:21.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do