Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název Oznámení o vydání OOP ke Změněn č. 1 ÚP Lavičky - veřejná vyhláška
Číslo jednací VÝST/44664/2019-svih
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29, 59401 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-11 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-26 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-11 00:00:00.0 1970-01-01 16:21:39.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do