Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název ozn. Vídeň odkanalizování obce
Číslo jednací ŽP/47593/2019-vrano
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-11 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-26 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-11 00:00:00.0 1970-01-01 16:22:52.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do