Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ př stanovení přechodné úpravy provozu Petráveč, oprava místních komunikací
Číslo jednací DOP/41749/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-08 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-25 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-08 00:00:00.0 1970-01-01 10:42:04.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do