Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plány
Název VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP DOBRÁ VODA
Číslo jednací VÝST/45362/2019-hab
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Hromadná písemnost
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-03-07 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-04-24 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-03-07 00:00:00.0 1970-01-01 14:01:19.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do