Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
Číslo jednací SMB/33965/2019-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majtkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-25 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-26 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-25 00:00:00.0 1970-01-01 10:21:07.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do