Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plány
Název OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚP MORAVEC
Číslo jednací VÝST/38671/2019-hab
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-18 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-04-04 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-18 00:00:00.0 1970-01-01 14:35:41.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do