Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Územní plány
Název Veřejné projednání ÚP Dolní Heřmanice
Číslo jednací VÝST/33445/2019-hab
Zodpovídá odbor výstavby a regionálního rozvoje
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí úřední deska, Radnická 29, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-13 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-04-01 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-13 00:00:00.0 1970-01-01 10:29:38.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do