Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název Dražební vyhláška - elektronická, 079 EX 00403/16-129
Číslo jednací 079 EX 00403/16-129
Zodpovídá odbor správní
Původce Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1
Adresát Sárová Marie, JUDr. - soudní exekutorka Sárová Marie, Plukovníka Švece č.p. 1528/8, 58601 Jihlava 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-06 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-29 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-06 00:00:00.0 1970-01-01 10:33:31.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do