Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ na MK parkoviště u zimního stadionu Velké Meziříčí IP13b návrh místní úpravy provozu
Číslo jednací DOP/29113/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-06 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-22 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-06 00:00:00.0 1970-01-01 10:34:20.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do