Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 094 EX 00485/10-133 Usnesení - dražba nemovitostí
Číslo jednací 094 EX 00485/10-133
Zodpovídá odbor správní
Původce Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor Tunkl Martin, Palackého náměstí č.p. 740/28, 30100 Plzeň 1
Adresát Tunkl Martin, Mgr. - soudní exekutor Tunkl Martin, Palackého náměstí č.p. 740/28, 30100 Plzeň 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-02-05 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-08 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-02-05 00:00:00.0 1970-01-01 10:54:22.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do