Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název DV 139EX 01401/14
Číslo jednací 139 EX 01401/14-120
Zodpovídá odbor správní
Původce Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 78901 Zábřeh
Adresát Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor Kubis Marcel, Masarykovo náměstí č.p. 44/4, 78901 Zábřeh
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-21 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-05 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-21 00:00:00.0 1970-01-01 09:32:32.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do