Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Ostatní dokumenty jiných původců
Název Oznámení - návrh změny mapy BPEJ Svařenov
Číslo jednací ŽP/7964/2019-zako
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Městský úřad Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-10 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-11 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-10 00:00:00.0 1970-01-01 10:30:07.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do