Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 006 EX 723/18-110-Dražební vyhláška,113
Číslo jednací
Zodpovídá odbor správní
Původce Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č.p. 541/2, 60200 Brno 2
Adresát Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka Blažková Alena, Konečného náměstí č.p. 541/2, 60200 Brno 2
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-08 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-03-06 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-08 00:00:00.0 1970-01-01 12:08:32.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do