Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název žádost o vydání společného povolení
Číslo jednací ŽP/119686/2018-vrano
Zodpovídá odbor životního prostředí
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát MěÚ Velké Meziříčí Odbor správní, Radnická 29/1, 59413 Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-08 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-01-24 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-08 00:00:00.0 1970-01-01 09:59:54.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do