Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 134 EX 06967/18-093dražební vyhláška, 12 - EP s PM
Číslo jednací EX 06967/18-093
Zodpovídá odbor správní
Původce Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Adresát Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor Prošek Jiří, Dominikánská č.p. 13/8, 30100 Plzeň 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-07 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-20 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-07 00:00:00.0 1970-01-01 16:33:01.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do