Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově Obecník
Číslo jednací SMB/5768/2019-halas
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-07 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-12-31 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-07 00:00:00.0 1970-01-01 16:35:24.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do