Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Dražby, exekuce
Název 065 EX 04081/11-592, Dražební vyhláška - elektronická dražba - okdrazby
Číslo jednací 065 EX 04081/11-592
Zodpovídá odbor správní
Původce Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p. 1294/2, 78701 Šumperk 1
Adresát Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor Petruň Jiří, K. H. Máchy č.p. 1294/2, 78701 Šumperk 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-04 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-15 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-04 00:00:00.0 1970-01-01 08:40:45.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do