Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Oznámení o uložení písemností, veřejné vyhlášky
Název DZ na sil III/03719 Březejc B20a 70 stanovení místní úpravy provozu
Číslo jednací DOP/3301/2019-krej
Zodpovídá odbor dopravy a silničního hospodářství
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát Město Velké Meziříčí
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2019-01-02 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-01-18 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2019-01-02 00:00:00.0 1970-01-01 13:37:48.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do