Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 4452/1 k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/158805/2018-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-12-28 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-01-23 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-12-28 00:00:00.0 1970-01-01 11:51:42.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do