Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 217/5 a 217/4 k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí
Číslo jednací SMB/133100/2018-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-12-10 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-12 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-12-10 00:00:00.0 1970-01-01 13:59:52.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do