Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Záměry města Velké Meziříčí (prodeje, pronájmy, výpůjčky, atd.)
Název Zveřejnění záměru směny částí pozemku parc. č. 3627/97 k. ú. Velké Meziříčí
Číslo jednací SMB/121784/2018-brod
Zodpovídá odbor správy majetku a bytů
Původce Městský úřad Velké Meziříčí
Adresát odbor SMB - oddělení majetkoprávní
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 2018-12-10 00:00:00.0
Vyvěšeno do 2019-02-12 00:00:00.0
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 2018-12-10 00:00:00.0 1970-01-01 14:00:27.0
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do